Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

 

H

 

hankering and lamentation verlangen en weeklagen.

headed by voorafgegaan door (vb.: 'de stoet werd voorafgegaan door herauten'), aangevoerd door, geleid door, met aan het hoofd.

hear (to) 1. luisteren naar; 2. horen van; 3. vernemen van.

hearing and chanting about the Lord horen over en verheerlijken van de Heer.

heavenly planets hemelse planeten.

His Divine Grace 1. [in combinatie en op covers] S'rî S'rîmad (m.); 2. [op zichzelf staand] Zijne Goddelijke Genade.

histories geschiedenis(sen), verhalen.

holy name heilige naam (m.).

householder* getrouwd persoon (m./v.), gehuwd persoon (m./v.).

* Zie: Nectar of Diction.

hover (to) rondzweven, blijven hangen.

- to  hover on the mental plane (Bhâg. 5.18.12) rondzweven op het mentale vlak/niveau, blijven hangen, weifelen, aarzelen, verdeeld zijn.

-> [Q:] (Nandapriya das): Prabhupâda often uses this word. For instance, 2.8.2, p.449. He says there: "even the nondevotees hovering under the spell of the illusory energy." Does that mean that they have to  stay in this world? This word seems to  have some specific usage. Which synonims would you recommend? [A:] (Gopiparanadhana das): Yes, it implies staying, being stuck; stuck in this world, but not necessarily forever. "Hovering" also  implies an unsteady, constantly changing status.

human menselijk (bn.).

human being mens (m.).

human form of life menselijke levensvorm (m.).

human life mensenleven, menselijk leven (o.).

human society (menselijke) samenleving (v.).