Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

 

K

 

 

karma-kânda section/division/- chapter het karma-kânda-gedeelte/hoofdstuk.

kind goedaardig ('Krishna is so  kind to...'; 'Krishna, You are so  kind to...'), vriendelijk, aardig, sympathiek

knowledge acquiring senses kennisvergarende zintuigen, zintuigen voor het opdoen van kennis.

- jñânindriyas - kennisvergarende zintuigen (zintuigen voor het opdoen van kennis).

-  karmendriyas, working senses - uitvoerende zintuigen (executive senses, Bhâg. 4.29.63), evt. handelende ~. Zie ook: SENSE(S), WORKING SENSES.

-> Nectar of Devotion, Ch. 2, p.20: "Practice means employing our senses in some particular type of work. Therefore devotional service in practice means utilizing our different sensory organs in service to  Krishna. Some of the senses are meant for acquiring knowledge, and some are meant for executing the conclusions of our thinking, feeling and willing. So  practice means employing both the mind and the senses in practical devotional service."

Krishna conscious Krishna-bewust.

Krishna consciousness Krishna-bewustzijn (o.)