Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

 

N

 

 

natural disaster(s) natuurramp(en) (de).

nature 1. aard (m.); 2. natuur (v.).

nature of the Absolute de aard van het Absolute.

neophyte nieuweling(e) (m./v.), (evt.) beginneling(e) (m./v.).

nescience onwetendheid (v.).

nondoer (to  be the ~) de nietohandelende, (er) buiten staan, niet gebonden zijn aan [naar context].

nonmoving niet-bewegend.

-  moving and nonmoving beings - bewegende en nietobewegende wezens.

nothing (has nothing to  d0  with) staat los van.

not that (it is not that) kan meestal weggelaten worden, maar waar nodig: het is niet zo  dat.

-> Zie: Words to  skip. In: The BBT Handbook, p. 150-1 (Words to  Skip), quoted in the BBT Manual.

null and void van nul en gener waarde, (geen enkele waarde).