Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

 

U

 

unaffected onaangedaan, niet beïnvloed, onaangeroerd, (onaangetast).

unalloyed (devotee(s)) zuiver(e) (toegewijden(n)).

unalloyed devotion/ devotional service (pure) onvermengde devotie (v.)/ devotionele dienst (m.).

uncivilized onbeschaafd.

unconditional onvoorwaardelijk.

uncontaminated by onaangeroerd door, onaangetast door, onaangeraakt door. Zie ook: CONTAMINATED, CONTAMINATION(S).

under the circumstances onder de gegeven omstandigheden.

under the spell of in de ban van, betoverd door.

understand (to) begrijpen, inzien, doorgronden, doorhebben.

understanding (spiritual understanding) begrip (o.), inzicht (o.).

understood ('it is to  be understood') kan meestal weggelaten worden, maar waar nodig: is het zo, (dan) betekent dit dat, dan kan daaruit opgemaakt worden, dan is het duidelijk dat. Waar nodig aan het begin van een zin: men/iemand moet zich echter wel bedenken dat... Zie ook: IT IS to  BE UNDERSTOOD, UNDERSTOOD ¬- 'IT IS to  BE UNDERSTOOD', UNDERSTOOD ¬- 'IT SHOULD BE UNDERSTOOD'.

-> Zie: Words to  skip. In: The BBT Handbook, p. 150-1 (Words to  Skip), quoted in the BBT Manual.

understood (it is ~) kan meestal weggelaten worden, maar waar nodig: is het zo, (dan) betekent dit dat, dan kan daaruit opgemaakt worden, dan is het duidelijk dat. Zie ook: IT IS to  BE UNDERSTOOD, UNDERSTOOD - 'IT SHOULD BE UNDERSTOOD'.

-> Zie: Words to  skip. In: The BBT Handbook, p. 150-1 (Words to  Skip), quoted in the BBT Manual.

understood (it should be ~) moet opgevat worden als, (anders weglaten) Zie ook: IT IS to  BE UNDERSTOOD, UNDERSTOOD ¬- 'IT IS to  BE UNDERSTOOD'.

-> Zie: Words to  skip. In: The BBT Handbook, p. 150-1 (Words to  Skip), quoted in the BBT Manual.

undesirable onwenselijk. Zie ook: UNWANTED, UNWANTED POPULATION.

undisturbed (dhîra) onverstoord.

unfavorable ongunstig.

unflinchingly vastberaden, (resoluut), onbevreesd.

unfortunate onfortuinlijk. Zie ook: FORTUNATE, FORTUNE.

universal form* kosmische gedaante ('gedaante' = v., maar om dat het Krishna's kosmische gedaante is -> m.).

* Zie: Nectar of Diction.

universe universum (o.) (mv. universa).

unmotivated ongemotiveerd.

unqualified ongekwalificeerd, ongemotiveerd, niet door materiële kwaliteiten beïnvloed.

unregulated ongereguleerd.

unwanted (varna-sankâra) onwenselijk (= niet begerenswaardig). Zie ook: UNDESIRABLE, UNWANTED POPULATION.

-> Niet: 'ongewenst' - geen associatie met 'ongewenste zwangerschap' e.d.

unwanted population onwenselijke bevolking (v.). Zie ook: UNDESIRABLE, UNWANTED.

Upanishads upanishads.

-> Utrechtse Theologische reeks nr. 35, p. x heeft 'upanishaden', als: veda's.

upstart opgeblazen persoon (m./v.), aanmatigend persoon (m./v.), omhooggevallen figuur (o.), parvenu (m./v.).

urge (to) aansporen, aanzetten, dringend verzoeken.