Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

 

O

 

obeisance(s) eerbetuiging(en) (v).

obeisances, to  pay zijn eerbetuigingen brengen. Zie: OFFER REPECTS (TO), PAY OBEISANCES (TO).

oblation offerande (de), offergave (de). Zie: OFFER OBLATIONS (TO).

oblations, to  offer ~ to   offerandes opdragen aan.

obstinate (mind) eigenzinnig, koppig.

occupation werkzaamheid/-heden (v.), functie (v.), werk (o.), bezigheid (v.)

occupational ~ voorgeschreven activiteiten (v.)/werkzaamheden (v.) / bezigheden (v.),

ooccupational duty - voorgeschreven plicht (de), (beroepsplicht (de)).

-> naar context gebruiken met 'uitoefenen': 'voorgeschreven activiteiten uitoefenen.'

offender overtreder (m./v.).

offense overtreding (v.), belediging (v.).

offensive beledigend.

offer (to) 1. [van bepaalde zaken] aanbieden; 2. [m.b.t. offerplechtigheden] offeren; 3. [van eerbetuigingen] brengen.

offer arâti (to) arâti aanbieden.

offer oblations (to) offerande (de) opdragen. Zie: OBLATION, OBLATIONS (to  OFFER ~ TO).

offer respects (to) respect betuigen. Zie: OBEISANCES, OBEISANCES (to  PAY), PAY OBEISANCES (TO).

offer sacrifice (to) offerande (de) aanbieden, offeren.

offering(s) offergave (de), offerande (de), gift (de).

omnipotence almacht (de).

on account of wegens, ter wille van, (omdat).

on the platform/plane op het niveau van.

one (to  become ~with) één worden met.

one and different (simultaneously) (tegelijkertijd) eenheid en verscheidenheid. Zie: ONENESS AND DIFFERENCE (SIMULTANEOUS), SIMULTANEOUS ONENESS AND DIFFERENCE.

one who  is in (Krishna consciousness) iemand die (Krishna-bewust) is.

one with (to  be) één zijn met.

one without a second (die) één (is) zonder gelijke, die zijn gelijke niet kent, geen gelijke hebben.

oneness eenheid (v.).

oneness and difference (simultaneous) (tegelijkertijd) eenheid en verscheidenheid. Zie: ONE AND DIFFERENT (SIMULTANEOUSLY), SIMULTANEOUS ONENESS AND DIFFERENCE.

opulence 1. rijkdom (m.), weelde (v.); 2. [m.b.t. de Heer] volheid (v.).

opulences rijkdom (m.), weelde (v.), volheden (enkv. = v.).

opulent overdadig, rijk, weelderig.

order of life spirituele levensorde (de), sociale klasse (v.). Zie ook: SPIRITUAL ORDER, SOCIAL ORDER / CLASS.

original oorspronkelijk.

original source oorspronkelijke bron (de).

otherwise zo  niet, dan. . . .