Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

 

G

 

garland (flower garland) bloemenslinger (m.).

glances over laat (Zijn) blik gaan over.

glaring schone schijn van, schitterend, (verblindend).

- ~ material energy - schone schijn van de materiële energie.

glories of the Lord glorie van de Heer (m.), (evt. heerlijkheden van de Heer), roem (m.), faam (de).

go  'this is going on' dat is wat er gebeurt / dat is gaande, dat is er aan de hand.

god conscious godsbewust.

god consciousness godsbewustzijn (o.).

god realization godsrealisatie (v.).

goddess of fortune godin van het geluk.

goodness goedheid (v.).

greater India Groot India (vert. van (het) Mahâbhârata)

gross1 uitgesproken, erg, flagrant, grove (gross negligence).

gross2 (material) body grofstoffelijk lichaam (o.).

gross fool enorme dwaas.

gross ignorance grove / diepe onwetendheid (v.).

gross materialist(s) persoon/-personen die uitgesproken materialistisch is/zijn.

gross senses grofstoffelijke zintuigen.