Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

 

J

 

 

(word) jugglery (woord)gegoochel (o.).

jurisdiction (of matter, etc.) invloedssfeer (de), rechtsgebied (o.), gebied van invloed, evt. zelfs jurisdictie (v.).

- in combinatie met 'Allerhoogste Bestuurder': onderworpen aan strenge regels, principes, etc.

-  anders: gebied (o.), district (o.).