Standaardvertalingen en vertaalsuggesties

Samengesteld uit de BBTM-lijst, de BBT-lijst uit mei 1995 en aanvullingen voornamelijk voortkomend uit het werk aan de tweede vertaling van Bhagavad-gîtâ zoals ze is (aug. 1998-aug. 2003).

 

Samengesteld door Rûpa Sanâtana Dâsa (versie: 14-10-2005)


download deze lijst in één
.pdf-file | .doc-file

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y

archaïsmen | prabhupâdaïsmen


 

 

B

 

 

back to  home, back to  Godhead terug naar huis, terug naar God.

baffled 1. [v. hoop/verwachtingen] teleurgesteld, (gefrustreerd); 2. te boven gaan/tarten ("baffled all description"); 3. [v. pogingen] verhinderen, verijdelen; 4. in de war brengen.

bargain onderhandeling (v.), tot een overeenkomst komen.

-  make the best use of a bad~ - van de nood een deugd maken.

-> facis de necessitate virtutem - 'je maakt van de nood een deugd' (Hieronymus, Adversus Rufinum 3, 2).

battle of Kurukshetra Slag van Kurukshetra.

beast viervoeter (verschilt van het alg. 'dier').

become one with the Lord (to) één worden met de Heer.

beg, borrow or steal bedel, leen of steel.

-> "The principles of beg, borrow or steal are very appropriate in this material world. When one is in want, he begs, borrows or steals. If begging is unsuccessful, he borrows. If he cannot pay, he steals, and when he is caught, he is insulted. This is the law of material existence. N-  one can live here very honestly; therefore by trickery, cheating, begging, borrowing or stealing, one tries to  satisfy his senses. Thus no  one in this material world is living peacefully." (Bhâg. 5.13.12). [A:] (Govinda Madhava das): That is interesting. It confirms my feeling that we should preserve this term in our translations.

began to  say zei.

-> Vertalen als 'said', zie: Words to  skip. In: The BBT Handbook, p. 150-1 (Words to  Skip), quoted in The BBT Manual.

benediction gunst (receive a), gave (have a), zegen, geschenk.

beneficiary genieter.

benefit(s) gunstige resultaten

beyond daarbuiten, naast, voorbij, verder dan. Ook: 1. buiten (staan).

("He is beyond the material world"); 2. te boven gaan ("It is beyond our power of observation"); 3. voorbij ("Beyond these planets is the spiritual world").

Bhaktivedanta purports commentaren van S'rî S'rîmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda.

-  Thus end the ~ of the ... Chapter of the ... in the matter of ... - Z-  eindigen de commentaren van S'rî S'rîmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda bij het ... hoofdstuk van de ..., getiteld '...'.

-> [A:] (Jayadvaita Swami): The "Bhaktivedanta purports" means "the purports by Bhaktivedanta." This is a typical English construction. (And since the purports are by Bhaktivedanta, we understand that they will be full of knowledge & devotion.)

birds of the same feather lieden van hetzelfde allooi.

-  ~ flock together - soort zoekt soort.

birth, repeated herhaalde geboorte. Zie ook: REPEATED BIRTH AND DEATH

black ointment (for the eyes) ogenzwart (o.), kohl (m.).

bliss geluk (o.), vreugde (v.), gelukzaligheid, gelukzalig (bn.)

bodily conception of life lichamelijke levensopvatting (v.).

bodily designations lichamelijke aanduidingen.

bodily identification vereenzelviging met het lichaam (v.), identificatie met het lichaam (v.).

bogus vals, nep (bn.).

bold(ly) stoutmoedig (zie: Bg. 9.31), (dapper, moedig).

bonafide bonafide (bn.), authentiek, echt (bn.).

Brahman effulgence Brahman-gloed (m.).

Brahman realisation de Brahman-realisatie (v.).

brahminical brahmaans (bn.).

broad-minded ruimdenkend (bn.).