Inhoud | Over Hayes'var Das | Krishna in Vraja en Mathurâ | Krishna in Dvârakâ | Uddhava Gîtâ | Bhagavad Gîtâ

Krishna voor Kinderen


Krishna voor Kinderen

Verhalen en muziek over Krishna, God de Vader van alle mensen.

           

             Inhoud


Deze pagina's speciaal voor kinderen vanaf acht jaar zijn er om kennis te maken met Krishna, God de Vader, zoals ze Hem in India kennen. Net als Jezus, de Zoon van God, kwam God ook als God de Vader, de Hoogste Persoon, naar de aarde om die te bevrijden van een overlast aan valse heersers. Zo heeft Hij dan een broer die Balarâma heet, een neef die Uddhava heet en een vriend die Arjuna heet. Er is een cultuur die dit alles uitlegt. Dat is het Hindoeïsme, de manier waarop de mensen in India met God bezig zijn en die ook wel de vedische cultuur genoemd wordt. Vedisch betekent op kennis gebaseerd. Zoals de Joden de onzichtbare God in de hemel hebben leren kennen en uitdragen, dragen de Hindoes de zichtbare aanwezigheid van God de Vader op aarde uit in al Zijn wonderbaarlijke verschijningsvormen. Die noemen ze avatâra's. Wat je op deze afdeling vindt zijn de verhalen over toen Krishna ook Zelf nog een kind en een jonge man was en met Zijn broer avonturen beleefde. Daarnaast is er ook een plaatje met leuke muziek speciaal voor kinderen om te luisteren en mee te zingen. Helaas is die muziek nog in het Engels. Maar dat is ook wel weer goed omdat dat de taal is die de hele wereld bijna spreekt tegenwoordig.

Krishna & Balarâma: verhalen speciaal voor de kinderen voorgelezen over Krishna's Jeugd met plaatjes en muziek.

Krishna's Children: Leuke muziek van ervaren Krishna-toegewijden, liedjes speciaal voor kinderen om naar te luisteren en mee te spelen en te zingen.

Extra plaatjes: Extra plaatjes over Krishna's komst op aarde zoals beschreven in hoofdstuk 3-6 van Krishna & Balarâma, geschilderd door Madhava Priya devî dâsî .

 

 

 
 


       


                              
Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Site-overzicht | Zoeken