9    De beschrijving van de feest- en gedenkdagen

pandit S. Bansidhar en pandit Shastri Gauranga Premananda das                  

 
9.1       De tijd volgens het Hindoeïsme

pandit Shastri Gauranga Premananda das                  

Wanneer we beginnen te tellen vanaf de geboorte van Jezus Christus, dan leven wij in het jaar 2005. De Veda's, de tijdloze wijsheid van India, geven een volledige beschrijving van de gebeurtenissen en feiten van de materiële en geestelijke werelden. Wij leven volgens de Hindoe jaartelling in het jaar 5107 van Kali-Yuga.
Volgens de gangbare jaarkalender, die de zonnekalender wordt genoemd, viert men een maal per jaar zijn verjaardag. Dat is de dag waarop iemand geboren was. Deze dag komt overeen met de zonnestand ten opzichte van de sterren ten tijde van de geboorte. Deze stand wordt eens in het jaar opnieuw bereikt, dan vieren we onze verjaardag. Omdat de zon een cirkelbaan om de aarde aflegt welke één jaar beslaat, komt er maar eens per jaar onze verjaardag. De maan echter legt in één jaar twaalf omwentelingen om de aarde af, daardoor wordt er in één jaar twaalf keer dezelfde positie bereikt die de maan op de dag van iemands geboorte had. Volgen we de maankalender, dan kunnen we dus twaalf keer per jaar onze verjaardag vieren. De Hindoe jaarindeling volgt de maankalender. Iedere maand bij de maankalender loopt van volle maan tot volle maan en wordt verdeeld in een lichte helft- de tijd van de wassende maan- en een donkere helft- de tijd van de afnemende maan. De Hindoe feestdagen zijn gebaseerd op de maankalender van 12 maanden. In de bovenstaande cirkeltekening is in de buitenste ring de maanden volgens de zonnekalender aangegeven. In het middelste ring de maanden volgens de Hindoe maankalender en in het binnenste cirkel zijn enkele bekende feestdagen opgesomd.

Hieronder volgt eerst een overzicht van de tijdsloop volgens de eeuwenoude Vedische wetenschap. In de materiële wereld draait alles om kringlopen. Dag en nacht wisselen elkaar af, gescheiden door de schemering. Overdag zijn we actief, 's nacht slapen we (hoewel zielen in dit kali tijdperk dit nog wel eens omdraaien…) Zomer, herfst, winter en lente voorzien de natuur telkens van andere kleuren en geuren. In de lente en zomer bruist alles van leven en activiteit, de bomen zijn groen, de bloemen in alle kleuren van de regenboog; in de herfst en winter ziet alles er somber en levenloos uit, de bloemen zijn allang verwelkt, de bladeren verrotten. Ook de kosmos kent zo zijn dagen, nachten en seizoenen, inclusief overgangsperioden. In deze materiële wereld verschijnen de tijdvakken net als seizoenen steeds na elkaar, dus in kringlopen.

Lente - zomer - herfst - winter - lente - zomer - herfst - winter
Satya - Treta - Dwapar - Kali - Satya - Treta - Dwapar - Kali

Wij kennen 4 tijdvakken te weten de Satya Yuga, de Dwapar Yuga, de Treta Yuga en de Kali Yuga. De tijdsduur van elk van deze tijdperken is niet gelijk verdeeld - ze verhouden zich respectievelijk als 4:3:2:1 maal 432.000 jaar. In aardse jaren (zonnejaren) is de duur van de tijdperken:
1. Satya Yuga, het gouden tijdperk en duurt 1.728.000 jaar.
2. Treta Yuga, het zilveren tijdperk en duurt 1.296.000 jaar.
3. Dwapar Yuga, het koperen tijdperk en duurt 864.000 jaar.
4. Kali Yuga, het ijzeren tijdperk en duurt 432.000 jaar.
In totaal: 4.320.000 jaar voor een cyclus. Een cyclus van 4 Yuga 's wordt een maha of divya Yuga genoemd. Er gaan 71 maha-Yuga's in een manvantar (dit is de periode dat een bepaalde Manu (voorvader) regeert). Na elke manvantara is er een periode van 1 satya juga tot de volgende manvantar. Dan is er namelijk een overstroming over de hele aardbol; door regen in het universum komen alle plameten tot en met de planeet aarde onder water. Wij leven nu in de 27e maha-juga van de 7de Manu (Vaivasvat Manu). Er leven 14 manu's in een kosmisch tijdspan dat Brahma's dag wordt genoemd. Brahma is de goddelijke manifestatie die schept namens de Oppergod. Dit is 14 x 71= 994 maha-yuga's maar door de tussenperiodes tussen de manvantars (die is gelijk aan een satya-yuga) wordt de totale tijdspanne gelijk aan die van 1000 maha-yuga's. Na een dag van Brahma is er een soort einde van de wereld. Dit heet de Naimittika pralaya of anda pralaya (letterlijk: de vernietiging van Brahma's ei of de schepping; het universum is ei-vormig). Dan komt de nacht van Brahma die evenlang duurt als de dag van Brahma dus ook 1000 maha-yuga's oftewel 4.32 miljard (4,32 x109) jaren. Tijdens de nacht van Brahma is de hele schepping in een soort slaaptoestand. Na de nacht van Brahma komt weer een dag en begint de schepping opnieuw. Het einde van deze wereld (dag van Brahma) is volgens deze visie over 2.347.050.893 jaar (de resterende 7 manu's, 7 tussenperiodes en de rest van deze manvantar). Het hele universum wordt vernietigd en ontbonden met het einde van het leven van Brahma. Brahma leeft 100 jaren en een jaar van Brahma telt 360 dagen. Alle universa, atomen en zielen keren terug naar Mahavishnu voor susupti (slaap zonder dromen).
 
Mahavishnu

 Dit proces heet de maha-pralaya (de grote totale vernietiging). Brahma's levensduur is 100 x 360 x 8,64 x109 jaar (de periode van brahma's dag en nacht duren evenlang) dus totaal 311.040.000.000.000 jaar. Met het jaar 2005 na Christus is de helft van Brahma's leven al voorbij, plus de periode van een gedeelte van Brahma's huidige dag (6 manu's en 120.533.107 jaar in de Vaisvasavat manvantar). Dus gerekend vanaf het begin van de schepping zijn we in het jaar 155.521.972.949.107 (ongeveer 155,5 biljoen jaar). En het einde van het universum is over 155.519.028.051.893 jaar (ongeveer 155,5 biljoen).
Wij weten dit allemaal zo verfijnd, omdat dit alles beschreven staat in de Veda's. De Veda's zijn de belangrijkste boeken van de wereld literatuur, omdat ze van God komen. Deze Veda's zijn gegeven door God bij de schepping van het universum als handleiding bij de materiële wereld. Net zoals een kind scholing nodig heeft om te begrijpen dat de verschillende seizoenen ontstaan door de bewegingen van de planeten, zo heeft de mensheid de Veda's nodig om de tijdperken van het universum te begrijpen.

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie