8.2       Poedja in de praktijk

De poedja kan verwijzen naar elke Hindoe ceremonie, van een eenvoudig ritueel thuis tot een uitgebreid volksfeest waarbij beelden van de goddelijke manifestaties/energiën worden aanbeden. De rituelen kunnen verschillen per groep, of van plaats tot plaats. Maar de poedja is in theorie onderhevig aan regels die zijn vastgelegd in de Heilige Geschriften (Shaastra's en Agams). Deze boeken zijn in de afgelopen duizenden jaren nauwelijks veranderd. Met een poedja wil de volgeling (bhakt) in contact komen met het Goddelijke. Poedja is ook een manier om liefde voor God te uiten. Poedja laat ook zien hoe je een speciale gast kunt ontvangen, respect en waardering kunt tonen. Met andere woorden, een poedja leert ons hoe wij met onze medemens kunnen omgaan. Een poedja structureert de dag en geeft de mogelijkheid om emoties te uiten en te verwerken. Voor een gelovige is een poedja erg belangrijk. Daar put hij veel steun uit. Met een poedja kan men dankbaarheid tonen aan God. Dat gebeurt vaak als men een mijlpaal in het leven heeft bereikt, bijvoorbeeld het behalen van een diploma of het bereiken van een bepaalde leeftijd. Zo zijn er nog meer redenen te noemen voor een poedja. Een poedja thuis is vaak zeer persoonlijk en intiem. Een thuis poedja bestaat uit drie fasen namelijk pawietra karan, poedja en hawan. De volgorde van de handelingen kan echter per stroming verschillen. Hieronder wordt de methode besproken zoals die wordt gehanteerd binnen de Karmawaadische stroming (Gayatrie pariwaar).

Pawietra karan
Dit is een reinigingsritueel. Door middel van mantras en water worden de deelnemende personen en de omgeving gereinigd. Daarnaast wordt de voorbereiding getroffen voor de poedja. De jagyamaan krijgt een raksha-sutra om de pols en chandan op het voorhoofd. Men is nu geheel voorbereid op de poedja en de ontmoeting met de Dewtaas.
Poedja
De pandit neemt plaats aan het hoofd van het altaar met zijn gezicht naar het noorden. Haaks, links van hem, met zijn gezicht naar het oosten, gaat de jagyamaan (offeraar) zitten als de Poedja begint.

Benodigdheden ter plekke zijn:
2 lota's (koperen waterpot), 4 glazen, 3 thalies (koperen schalen), 4 eetlepels, 4 theelepels, 6 kommetjes, 7 borden, kleedjes.

Benodigdheden Poedja

1.     Gemalen hardie (koerkoema)
2.     Madh (honing)
3.     Gemalen chandan
4.     Parfum (Gandh)
5.     Gemalen sindhoer
6.     Agarbatti (wierook)
7.     Watten
8.     Diya's (5 normale en 1 grote)
9.     Katja Dora (garen)10.   Een pakje dhaar
11.  3 stuks soparie (betelnoot)
12.   Doeba gras
13.  4 stuk kapoer (kamfer)
14.   Bloemen 6 bossen (rood, geel en wit)
15.  50 gram lawang (kruidnagel)
16.   Rijst hele korrels

17.   15 paan blaadjes (betelblad)
18.   Suiker
19.   Toelsie blaadjes (basilicum)
20.   Ghee
21.   Mango blaadjes ( 10 stuks)
22.   Melk
23.   Witte tiel (mosterdzaad)
24.   Dahi (yoghurt)
25.   Zwarte tiel (mosterdzaad)
26.   Dhoep stokjes
(hout voor het vuuroffer)
27.   Rode Dora (raksha soetra,    beschermkoordje)
28.  Vlaggen (gemaakt van bamboe stokjes en katoenen stof)
29.   Miesrie (kandijsuiker)

Benodigdheden voor de Prasaad (offerspijs) zijn:
Mohan-bhog, Laddoe (balletjes van meel, ghee en suiker), Khier of mietha bhaat (zoete rijst), Roth, Lapsie roti, Pandjierie, Twee droge kokosnoten, andere lekkernijen naar keuze, fruit naar eigen keuze (appel, banaan, druiven, kokosnoot enz)

Na het reinigingsritueel en de mentale voorbereiding begint de Poedja met prithwi poedja (respect voor moeder aarde), kalash poedja (respect voor het heelal), deep poedja (het aanmaken van het licht, dia), dew awaahan (de eigenlijke ceremonie waarin als eerste alle energieën van die ene God wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn). Als eerste gaat de aandacht uit naar de Guru of Iesta Dew en de Gayatrie mata, daarna volgt de aanroeping van Ganesh, de goddelijke manifestatie van wijsheid, inzicht en verdrijver van problemen. De Godheid wordt als eerste aangeroepen door middel van een awaahan mantra. De godheid wordt dus uitgenodigd om bij de ceremonie aanwezig te zijn. Er wordt een zetel aangeboden. Daarna volgt de poedja (de verering) in 16 stappen (de sodash upchaar): 

1.     Aachmanam, aanbieden van water.
2.     Panch-amriet snanam (een mengsel van melk, ghee, yoghurt, honing, suiker en toelsieblad), gevolgd door een bad met water
3.     Wastram, aanbieden van kleding in de vorm van een stukje ongebleekte katoen of watten.
4.     Jagyopavitam: omhangen van koordje om het beeld.
5.     Chandanam, aanbieden van sandelhout poeder.
6.     Sindhoeram, aanbieden van vermiljoenpoeder.
7.     Haridra, aanbieden van hardi poeder.
8.     Kaandaad, aanbieden van doeba gras (symbool voor nederigheid en verbondenheid).
9.     Pushpa, bloemen aanbieden (symbool voor geluk en blijheid).
10.  Akshad aanbieden, symbool voor gezond en goede voedsel.
11.  Soegandh: rozenwater wordt gesprenkeld.
12.  Prasadam of wel Naivedya: het aanbieden van een maaltijd. De maaltijd bestaat uit laddoe, khier, mohanbhog en fruit. De maaltijd wordt versierd met een bloemetje en toelsi blaadjes. Voor het offeren wordt de prasaad gereinigd door het sprenkelen van water en mantra recitatie. Het offeren gebeurt onder het blazen op de hoornschelp (sankh) en het rinkelen met een koperen bel en wederom met een mantra.
13.  Taamboelam, aanbieden van paanblaadje en kruidnagel. Wordt beschouwd als een dessert.
14.  Deepam, een aangestoken diya, wordt driemaal voor het beeld rondgedraaid.
15.  Dhoepam: ronddraaien met wierook (rechtsom) om de moertie.
16.  Poeshpanjali: een bloemetje wordt neergelegd als gevolg van een groet en gebed.

Na Ganesh komt dezelfde poedja voor Gauri, Vishnu & Lakshmie, Shiva & Paarwatie. Afhankelijk van de wens van de jagyamaan wordt er bepaalde manifestaties van God ook uitgebreid vereerd. Soms is dat Doerga mata of Hanumaan Dji. Maar alle manifestaties van God worden aangeroepen en geprezen door middel van mantra's. Als alle Dewta's zijn aangeroepen dan volgt de Sarwa Dew Namaskaar (algemene groet), de swasti vachan (gezondheidsgebed en gebed voor vrede voor iedereen en alle wezens).

 

 

Hawan (vuuroffer)
Agni-sthapan: het vuur wordt aangestoken, kleine stukjes hout en ghee worden geofferd en onder het uitspreken van mantra's eindigend op 'swaha' worden de kruiden geofferd. Agni-pradiep: het aanwakkeren van het vuur. Samedha-dhanam: er worden 4 ronde stokjes gedrenkt in ghee geofferd. Dit staat symbool voor de vier aashrams; de brahmacharya, grihast, waanprasth en sanyaas. Moge al deze fasen van het leven op een soepele manier verlopen. Djal-Praseechan: sprenkelen met water langs de hawankoend. Dit staat symbool voor de eenheid tussen kennis en handelen (gyaan en karma). Dan volgt de Agni-hotra: het offeren van ghee en ingrediënten onder het uitspreken van mantra's. Als laatste onderdeel van de hawan is de Poernahoti: met een afsluitingsmantra wordt de laatste ghee en samagrie geofferd.

Aartie en afronding
Er wordt kshama of vergeving gevraagd voor eventuele tekortkomingen bij de Poedja. Er wordt afscheid genomen van de dewta's. Er wordt Aartie gezongen. Bloemen met rijst worden gestrooid bij de beelden terwijl de shanti-paath wordt gereciteerd. Aan het einde van de dienst krijgt iedereen Aartie (het voelen van de warmte van de diya). Daarna krijgt iedereen Prasaad (de geofferde spijzen).

Een beknopte thuis hawan
Men gaat op een schone plek in het huis zitten. In het midden wordt er een hawan kund geplaatst, waarin de agnihotra wordt gedaan. Er worden geen beelden of bloemen gebruikt. Wel is er prasaad als offer (meestal is dat mohanbhog en soms wat fruit). Men begint eerst met het reinigingsritueel. Deze mantra's zijn dezelfde die ook bij de poedja zoals hierboven is beschreven wordt gebruikt.

 Aachman

1.     AUM AMRITO PASTARANAM ASI SWAHA, moge dit water vreugde brengen aan ons allen.
2.     AUM AMRITA-PIDDHAANAM ASI SWAHA, Gij, onsterfelijke God zijt de steun van ons allen.
3.     AUM SATYAM YASHARA SHEREERMAYI SHREE SHRAYATAAM SWAHA, mmoge goede daden, roem, weelde en eer ons deel zijn.

Daarna wordt er water in de linkerhand gedaan en in dit water wordt vijf maal de rechter ring- en middelvinger gedoopt. Onder het uitspreken van de mantra worden achtereenvolgens de mond, de neusvleugels, ogen, oren, schouders en benen aangeraakt. Aan het einde wordt met beide handen over het hoofd en langs het hele lichaam bewogen. Dit alles symbolisch ter zuivering van het lichaam en de zintuigen. De ang sparsh mantra's, om de zintuigen en lichaam te reinigen zijn:

1.     AUM WAANG-Me AASYE-ASTU, moge mijn mond steeds in staat zijn tot spreken.
2.     AUM NASOR-ME PRAANO-ASTU, moge mijn neus altijd in staat zijn tot ademhaling.
3.     AUM AKSNOR-ME CHAKCHUR ASTU, moge mijn ogen steeds in staat zijn tot zien.
4.     AUM KARNYOR-ME SHROTAM ASTU, moge mijn oren de kracht bezitten tot horen.
5.     AUM BAHWOR-ME BALAM ASTU, moge mijn armen steeds krachtig zijn.
6.     AUM URWUR-ME OJO ASTU, moge mijn benen krachtig zijn.
7.     AUM ARISTAANI ME ANGANI TANU'S TANWA ME SAH SANTU, (gehele lichaam) moge alle delen van mijn lichaam krachtig en gezond zijn.

Daarna komt de Ishwar stuti Praarthna Upaashna. Dit zijn acht verzen waarin God wordt geloofd en geprezen als schepper, als zelflichtend licht, ware kennisschenker, verlossingschenkende, almachtige, als alwetende, onze leraar en meester.
Dan volgt de Swasti wachanam. Dit zijn verzen uit de Rig Veda en een vervolg op het voorgaand, een lofprijzing van God, gevolgd door een bede voor Wijzen en Leraren, Celibatairen, die de mensheid verder mogen helpen.

Daarna wordt het vuur met een kamfertablet aangestoken onder het uitspreken van de Gayatrie Mantra. De brandende kamfer gaat vervolgens in de hawankoend terwijl er wordt gereciteerd: AUM BHURBHUVAH SVARDYOVRIVA BHUMNAA PRITHIVEHA VARIMNAA TASYAASTE PRITHIVE DEVAYAJNI PRISHTHE-GNI MANNAADA-MANNAAD YAAYAADADHE. Wij worden gedragen door de Allerhoogste, die gelukzalig is en elk wezen doordringt; Zijn Aanwezigheid omvat een grotere uitgestrektheid dan de hemel en de aarde; Gij enige goddelijke, ik ontsteek dit vuur opdat Gij de groei van gezond voedsel zult bevorderen.

Daarna volgt de SAMIDHAA-DHAAN MANTRA, waarbij drie stokjes in ghee worden gedoopt en telkens bij het uitspreken van SWAHAA aan het einde van een mantra in het vuur worden gelegd.

Vervolgens wordt vijfmaal ghee geofferd, weer onder het uitspreken van een mantra. Deze mantra is een bede dat de liefde voor God moge groeien en hoog oprijzen zoals het vuur dat nu doet. Nadat de ghee is geofferd wordt water geofferd en de mantras zijn een bede om onzelfzuchtig te zijn, geluk, wijsheid, welwillendheid en edelmoedigheid. Hierna wordt weer ghee geofferd, viermaal, symbolisch voor de vier windrichtingen, telkens met de bijbehorende mantra; tweemaal: voor de mensheid en voor het universum.

Dan wordt ghee, gecombineerd met samagrie (mix van diverse kruiden) geofferd. Dit kan met de rechterhand of met een lepel worden gedaan en telkens bij het woord SWAHAA aan het einde van de mantra. Eénmaal wordt er geofferd terwijl de mantra in gedachten wordt herhaald: deze gave is voor de Heer der mensheid en niet voor mij. Aan het einde wordt de ghee en samagrie verdeeld over drie porties en onder het uitspreken van de Poorna-Ahuti Mantra geofferd ter afsluiting van dit ritueel. Als laatste wordt de rest van de ghee geofferd. Met de SHAANTI PAATH wordt de dienst beëindigd. Iedereen krijgt daarna prasaad.

 

 

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie