4.    Het Godsbeeld

pandit Shastri Gauranga Premananda das                       

 4.1       De (spirituele) persoonlijkheid van God

"Als God bestaat, wat of wie is Hij, en waar is Hij dan? Ik zie Hem niet!". Anderen zeggen: "Als er bewijs voor Hem zou zijn heeft mijn geloof geen basis meer." Wie echter behoefte heeft aan logische kennis voor Zijn bestaan, zal het prima kunnen vinden met de vele godskennis die de geschiedenis ons heeft nagelaten. Hin-doeïsme is geen kwestie van blind geloof, maar een heuse wetenschap. Via de Vedische kennis kunt u uw Godbewustzijn verder aanscherpen via uw intelligentie".

 

 Twee wijsgerige stromingen

 Sinds onheuglijke tijden zijn er in Bharat Varsha, deze planeet, twee wijsgerige stromingen:
1. Nierakaarwaad of advaita-waad (monisme of impersonalisme) - God heeft geen vorm, is geen persoon en heeft geen kwaliteiten.
2. Sakaarwaad of (acintya) dvait-advaita-waad (dualistisch monisme) - God heeft wel een vorm, persoonlijkheid en kwaliteiten.

De belangrijkste achaarya (geestelijk leraar) van advaita-waad is Shri Sankaracarya. De belangrijkste acarya's van dvaitadvaita-waad in verschillende vormen zijn Shri Ramanujacarya, Shri Madhvacarya, Shri Nimbarkacarya en Shri Vishnuswami.

De waarheid volgens de Veda is dvait-advaita of nog exacter "acintya-dvait-advaita-waad, dat wil zeggen: "de waarheid van de op onvoorstelbare wijze gelijktijdige eenheid en verscheidenheid. Al het zijnde, alles wat er is, is eeuwig. Als het zijnde een begin zou hebben, zou het zijn ontstaan uit niets. Maar niets bestaat niet. Daarom heeft het zijn of de zijnde geen begin. Daarom is alles eeuwig. De vormen waarin het zijnde verschijnt wordt bepaald door een kracht, een bestuurder, een intelligentie, een persoon in het sanskriet, purush of Ishwar (bestuurder), de Shaktiemaan, de energiebron.

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie