4.2       De Atma en Parmatma

Er zijn twee types personen of atma's:

1. Shri Narayan, de Persoonlijkheid Gods, Parmatma, Parameshvara of Sarveshvara: de Allerhoogste bestuurder van alles, in vele gedaantes. Elke gedaante of vorm heeft zijn eigen karakteristieke individuele naam.

2. Jiva- of anu-atma: de atomische ziel, ook in oneindig veel vormen.

Deze bestaat in vier toestanden:

- Jagrati - waakbewustzijn. Ons dagelijkse leven in maya (deze wereld van illusie).

- Svapna - dromen.

- Susupti - diepe slaap.

- Samaadhie - de bevrijde ziel die woont in de geestelijke wereld.

Deze toestand is statisch voor de ziel in de brahmajyoti (het geestelijke licht), het nierakaar Brahman. De ziel is tijdelijk vrij, weg uit de materie. De ziel waant zich oneindig en alleen. Omdat het geluk slechts statisch is, valt de ziel weer terug in de materie. Of de samaadhie is ecstatisch; in verschillende premarasa's, liefdesrelaties tussen de parmatma's en de anu-atma's.

De aanwezigheid van de ziel wordt waargenomen door bewustzijn. De absolute waarheid (God) wordt waargenomen door de aanwezigheid van Superbewustzijn (en het effekt daarvan) in het universele lichaam van de kosmische openbaring. De Absolute Waarheid wordt gekend in 3 fasen: Brahman, Parmatma en de Persoonlijkheid Gods. De individuele ziel wordt begrepen in 3 aspecten. Eerst als bewustzijn, het lichaam overal doordringend. Dan als de spirituele ziel in het hart. En uiteindelijk gezien als een persoon. Narayana is tegelijkertijd Brahman, Parmatma en de Persoonlijkheid Gods net als iedereen van ons tegelijkertijd bewustzijn, ziel en persoon is.

 

De Parmatma heerst over de oneindige velden van materiële en spirituele energieën. Iets onpersoonlijks kan nooit de oorzaak van beweging en schepping zijn.

De Shrimad Bhagwat Gieta of de Gita-upanishad bevestigt dit in hoofdstuk 14 vers 27: "Brahmano hi pratisthaham": 'Ik, Bhagwaan, ben de basis van het onpersoonlijk Brahman.' In de Shri Isopanishad, vers 15, is het volgende vers: "Hiranmayena patrena / Satyasyapihitam mukham": 'O mijn Heer, die al wat leeft in stand houdt, Uw ware gelaat is verhuld door Uw stralende luister. Neem die verhulling weg en toon Uw zuivere toegewijde Uw gedaante.'

Wij zijn spirituele zielen. De spirituele ziel hoort thuis in de spirituele wereld, maar is vanwege de onwil om God te dienen in gevangenschap gezet, in de kerker van een materieel lichaam. De bolvormige materiële universa zijn de doerga's, de gevangenissen van de geestelijke wereld. We worden hier gestraft met kala (tijd), Djanam-mrtyu-jara-vyadhi (geboorte, ziekte, ouderdom, dood), de guna's (de hoedanigheden van de materiele energie), karma en de drie klesa's (belemmeringen vanuit de eigen persoon, door andere personen en door externe invloeden van de wereld).

 

In geen staatsvorm vind je enkel gevangenissen. Parmatma's en atma's wonen in de spirituele wereld. Er is een geestelijk koninkrijk. Deze wereld is dus de gevangenis van de spirituele wereld En hoe is deze kosmische gevangenis ontstaan? Gevangenis bouwwerken komen niet uit licht (brahman) of leegte (sunya). Noch ontstaan ze vanzelf (materialisme).Er moet een uiteindelijke grond of basis van de schepping zijn, een begin van de keten van schepper en schepsel, net zoals iemand een huis, of de analogie aanhoudend, een gevangenis bouwwerk, niet kan bouwen in een moerasland of op drijfzand. Er worden in de geschiedenis van de filosofie twee mogelijkheden gegeven: Is de eerste Schepper persoonlijk of onpersoonlijk. Deze eerste schepper heeft "Gyaan (wijsheid, intelligentie), bal (kracht, energie) en iccha (wil, verlangens)". Scheppers zijn altijd personen, dus de eerste Schepper is een persoon, en er is dus een Allerhoogste Persoonlijkheid, God.

 

En waarom is er activiteit? Waarom beginnen wij een familie, bedrijf, of staat? Voor premarasananda, liefdevolle gelukzalige relaties. Het leven is voor rasa tussen de atma's en God.

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie