3.4.5      Het Boeddhisme

pandit S. Bansidhar                            

 
Deze naam is afgeleid van de naam van hun stichter, die Gautam Boeddh heette.
Gautam leefde in de Kali Yuga, het vierde, dus tegenwoordige Yuga (wereldtijdperk).van 563-483 voor Christus. Zijn feitelijke naam was Siddhaarth. Hij was de zoon van koning Shudhodan die tot het Shaakya geslacht behoorde. Hun rijk maakte deel uit van het district Gorakhpur. Siddhaarth was geboren in de plaats Kapilavastu, een stad gelegen tussen Basti en Ayodhya. Zijn vader wilde hem beschermen tegen verkeerde invloeden van buiten en wilde ook niet dat hij in aanraking kwam met schokkende gebeurtenissen als ziekte, dood, verdriet, ruzie, ellende, armoede. Daarom werd hij zeer beschermd opgevoed binnen de paleismuren. Eens, toen hij vanaf de muren van het paleis een stoet rouwende mensen met op hun schouder een kist zag voorbijgaan, vroeg hij zijn lijfwachten wat dat was en waarom die mensen weeklaagden. Het antwoord was een grote schok voor hem. Wat is nu de dood? Daar had hij nooit over gehoord. Dat iemand ziek kon worden en daaraan kon overlijden, dat mensen ook verdriet hadden, had hij in het paleis nooit meegemaakt. Hier in het paleis was er altijd zang, dans, vreugde. Hij wilde er meer van weten. Hij werd zeer onrustig, was daarna alsmaar met deze vraagstukken bezig. Hij wilde weg uit het paleis. De drang om antwoorden te vinden voor al zijn vragen over leven, dood, atma, enz. werd zo groot dat hij op een avond zijn lieve jonge vrouw en zijn zoontje voorgoed verliet. Het prinselijk leven ruilde hij doelbewust in voor een leven vol ontberingen. Hij doorkruiste het hele land op zoek naar kennis via de vele bekende bedevaartplaatsen, vele heiligen en guru's. Hij bleef praten over de vele wantoestanden, maar voor zijn gevoel veranderde er heel weining. Ook de antwoorden en de oplossingen die de guru's aandroegen konden hem niet geruststellen. Veel priesters bleven discrimineren door het kastenstelsel onjuist toe te passen, door anderen uit te sluiten van onderwijs, door zelf een onzedelijk gedrag te vertonen. Zeden en moraal waren in verval.

Hij besloot uiteindelijk via meditatie en naar binnen gericht onderzoek een antwoord te vinden voor de waarheid die de mens verlossing kon geven. Siddhaarth vindt uiteindelijk de bodh -de waarheid die verlossing brengt- onder de Bodhie boom! Het volk begon hem daarna Gautam Boeddh te noemen. Boeddh betekent: kennis, licht; de Verlichte. Anderen noemden hem later Shaakya Moeni- de heilige Shaakya, omdat hij behoorde tot het Shaakya geslacht. De heilige Gautam Boeddh begon de liefde tussen alle mensen te prediken, de Ahinsa, dus geweldloosheid te omarmen, een zedelijk leven te leiden en gewetensvol te zijn. Zoek God en de waarheid in je zelf en wees voor je zelf en anderen het Licht! Op een gegeven moment liet hij merken dat hij niet als een Hindoe wilde leven en de Veda's niet wilde accepteren als de Hindoe Dharma praat over liefde en Ahinsa, terwijl bepaalde tantrische priesters vlees offerden, zelf nuttigden, mensen om hun afkomst discrimineerden enz. Velen begonnen hem als de grote Wereldleraar te vereren.
En hiermee was het  Boeddhisme geboren! Zolang hij er was, was de leer van de Vedanta duidelijk de leidraad van zijn Boeddhisme. En het Hindoeïsme omsloot ook die goede gedachten op in haar reeds aanwezige filosofie, die te vinden was in de Vedanta, de Sankhya Darshan enz. Zijn leer werd vastgelegd in de Dhammapad. Een verbastering van het Sanskriet woord Dharma Path; de weg van de Dharma. Na Gautam Boeddh viel het Boeddhisme uiteen in diverse groepen doordat de vele leerlingen ieder hun eigen interpretatie aan de leer wilden geven. Onder andere zijn bekend de Hinyaan en de Mahayaan die nu stromingen zijn binnen de Chinese volkeren. Het zijn eigenlijk Sanskriet woorden! Hien betekent klein, laag. Yaan betekent voertuig. Maha betekent groot, hoog. HienYaan en Mahayaan betekenden dus de twee wegen, de voertuigen om Nirwana, Moksha (verlossing) te bereiken. Enkele groepen slaagden er in om de invloed van het Boeddhisme in India te vergroten. Onder het bewind van Koning Ashoka (272 - 232 voor Christus) bloeide het Boeddhisme in India en zelfs in de omliggende landen. Onder zijn zoon Mahendra zelfs tot in Ceylon (Sri Lanka). Thans heeft het Boeddhisme vele miljoenen aanhangers in Sri Lanka, China en diverse landen. India, het land en het Hindoeïsme (het geloof) legt het fundament van het Boeddhisme dat nog steeds heel veel raakvlakken heeft met het Hindoeïsme.

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie