3.4.6      De Brahm Rishi Mission

Mevr. pandita D. Balwantsingh-Bisesar                         

De laatste dertig jaar hebben ook enkele andere invloeden uit India hun stempel gedrukt op de ontwikkeling van het Nederlandse Hindoeïsme, met name op de groep van Sanatan Dharma. De beweging van Shri Viswa Atma Bawra dji Maharaadj, kwam in de tachtiger jaren tot bloei in Nederland. Bawra dji zette de traditioneel denkende Hindoes van de Sanatan Dharma stroming aan het denken. Hij predikte gelijkheid en eenheid. Hij verwierp het kastenstelsel. De Karamvaadische beweging kreeg daardoor steun. Iedereen heeft het recht om poedja te doen, ook al ben je niet van geboorte een Brahmaan. Ook vrouwen hebben het recht om de Heilige Geschriften te bestuderen en de kennis door te geven aan volgende generaties. Zo heeft hij een aantal vrouwen opgeleid en bestuursfuncties gegeven. De Heilige Geschriften, de Ramayan en de Bhagwat Gieta nam hij als medium om zijn boodschap kracht bij te zetten. Mede dankzij Shri Bawra dji wordt Ramayan gelezen en gezongen, door mannen én vrouwen. De belangstelling om bijvoorbeeld tijdens verjaardagen en andere speciale gelegenheden Ramayan Paath [1] te houden groeit nu ook onder de jongere generatie. In 1982 kwam Shri Bawra dji voor het eerst naar Nederland en trof hier de Surinaamse Hindoes aan, die oorspronkelijk uit de streek van Benares (Uttar Pradesh) kwamen. Dat betekent dat er nog resten van de taal (Bhojpuri) werd gesproken. Aangezien Bawra dji ook uit die streek kwam, vond hij meteen aansluiting bij deze Hindoes. Hij kon zijn verhaal van Raam en Krishna delen met de groep. Met andere woorden de Ramayan en Bhagwat Gieta sloegen goed aan bij deze mensen. Hij spoorde een ieder aan om de teksten te bestuderen. De kern van zijn boodschap is; "wordt een mens en daardoor ben je een Hindoe". En om een Hindoe te worden zul je moeten verdiepen in de taal, cultuur en op zoek moeten gaan naar de zuivere kennis en je ware identiteit (Zelf of Atma). "Hari ko bhadje so Hari ka hoi, richt tot Hari (God) dan zul je Hem ook vinden." Zijn boodschap was niet nieuw, maar de wijze waarop hij de boodschap bracht, was prettig. Simpel gezegd kwam het neer op het doen van Poedja, Bhajan, Kirtan en het houden van Ramayan en Bhagwat Gieta lezingen. Iedereen is Gods kind, dus iedereen heeft het recht om Vedische kennis tot zich te nemen. Discriminatie op basis van sekse en ras heeft geen plek in de Goddelijke wereld.

[1] Ramayan paath wordt bijvoorbeeld thuis bij mensen gehouden. Er wordt dan gezongen uit de Ramayan met muzikale begeleiding (dhool, harmonium en dhantaal)

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie