3.4.4      Het Sikhisme

pandit S. Bansidhar                       

De mensen die deze leer aanhangen worden ook wel de Nanak Panthies genoemd. Zo heette de eerste guru van deze grote groep van gelovigen. Guru Nanak kon het leed van de mensen uit de laagste kasten niet aanzien.Hij nam fel stelling tegen de handelwijze van de Brahmaanse priesters die de armen en de mensen uit de lagere kasten op onmenselijke manier behandelden, geen respect voor hen hadden, hen uitbuitten enz. Ook de rijken gedroegen zich op dezelfde wijze. Guru Nanak was van mening dat de Hindoe Geschriften de nadruk legden op liefde voor alle schepselen en geweldloosheid (de Ahinsa). Liefde sluit mensen niet uit, doch brengt ze bij elkaar. De priesters wilden niet eens tolereren dat de schaduw van de mensen uit, volgens hen, lagere groepen hun lichaam raakte, laat staan dat ze bij elkaar konden komen. Hij wilde dit systeem doorbreken. Als God ons allemaal heeft geschapen, dan zijn we volgens het Hindoeïsme allen broeders van elkaar, zei hij. Dus vaardigde hij de regel uit dat alle Sikhs voortaan één samenbindende naam zouden dragen. Voortaan zouden ze allen de naam SINGH (leeuw) dragen. Liefde en Ahinsa zouden de boventoon voeren in hun leven. Liefde voor God en voor de mens. Na de dood van guru Nanak, hun eerste guru, zetten zijn opvolgers de traditie voort. Op een gegeven moment bleek dat de liefde niet altijd met liefde werd beantwoord. De Ahinsa leer werd een belemmering om zich zelf te kunnen verdedigen. Daarom werd het zo aangepast, dat de Ahinsa zo moest worden geïnterpreteerd (opgevat) dat geweld was toegestaan indien het werkelijk noodzakelijk was om zich te verdedigen. Daartoe werden ze ook opgeleid in de verdedigingstechnieken, in het hanteren van wapens enz. De regel dat men niemand nodeloos pijn en leed moest berokkenen bleef verder van kracht.

De Sikh gemeenschap is nog steeds een zeer hechte, solidaire en vooruitstrevende gemeenschap. Getalsmatig is het ook een groep met tientallen miljoenen aanhangers in India. Ook buiten India zijn ze in heel veel landen woonachtig. Hun laatste -de tiende -guru heette Gowiend Singh. Het Hindoeïsme is nog steeds aanwezig, zij het in een aangepaste vorm. Nog steeds wordt mata Doerga vereerd. Daarnaast is bij de rituelen hun Heilig Geschrift, De Guru Granth Saheb, leidraad van hun gebed en rituelen. Zij offeren ook hun voedsel (prasaad).

 

 

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie