Voorwoord

Vijftien jaar bestaat de Hindoe basisschool Shri Saraswatie in Rotterdam. Daarmee wil het gemeentebestuur het schoolteam, ouders, leerlingen en andere betrokkenen van harte feliciteren. Een prestatie van formaat. Shri Saraswatie heeft inmiddels een centrale plaats in de Rotterdamse samenleving ingenomen en wij hopen nog lang met de school te kunnen samenwerken. In dit gedenkboek leest u over de geschiedenis van de school en de betekenis die Hindoe geloof daarin heeft. Het is een indrukwekkend werk geworden, dat u hopelijk met veel plezier zult lezen.

Zelf heb ik een hoofdstuk geschreven over de visie van de gemeente op onderwijs, integratie en de rol die Shri Saraswatie daarin kan spelen. Als wethouder pleit ik voor een "Rotterdam als mozaïek". In een mozaïek verschillen de diverse stukjes, de culturen en nationaliteiten in de stad, in kleur en vorm. Ze dragen zo bij aan de schoonheid. Een mozaïek heeft ook een gemeenschappelijk kader, een fundament dat de stukjes verbonden houdt. De verscheidenheid in Rotterdam, waarin ook Shri Saraswatie een rol speelt, is een groot goed. Uw school draagt bij aan de schoon-heid van de stad. Maar ik wil ook de rol van het onderwijs in het gemeenschappelijk fundament benadrukken. Een centrale plaats in de maatschappij, om de leerlingen voor te bereiden op een verantwoordelijke rol in de Rotterdamse samenleving.

De filosofie van het Hindoe basisonderwijs spreekt mij aan, omdat er aandacht is voor begeleiding van leerlingen, ondersteuning van ouders en voor de gedrags-ontwikkeling van kinderen, met nadruk op tolerantie, verdraagzaamheid en samenwerking. Uit een recent onderzoek naar de verwachtingen van ouders over het basisonderwijs in Rotterdam, dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, blijkt dat het zeer belangrijk is dat er goede communicatie bestaat tussen ouders en de school. Dat ouders echt betrokken raken bij het onderwijs van hun kinderen, een actieve rol gaan spelen en dat er wordt gesproken over de opvoeding. Shri Saraswatie kan daar een belangrijke functie vervullen. Het onderwijs is ook een belangrijke speler in de integratie van bevolkingsgroepen in de samenleving. Als verantwoordelijk wethouder pleit ik voor een gemeenschappelijk kader, waarin Rotterdammers de Nederlandse taal spreken, zich houden aan wetten en regels, waarden en normen en echt meedoen in de stad. Binnen dat kader is er alle ruimte om jezelf te zijn, je eigen cultuur te beleven en je geloof te belijden. Ook daar heeft Shri Saraswatie een taak. Als gemeentebestuur wensen we de school een mooie toekomst en een goed jubileumfeest!

 

 

 

Mr. L.K. Geluk, wethouder Onderwijs en Integratie

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie