pandit S. Bansidhar
pandit drs. P. Ramadhin
pandit Shastri Gauranga Premananda das
Mr. drs. T. Bissessur
Mr. L. K. Geluk (wethouder Onderwijs en Integratie)
pandita K. Autar-Ramautar
pandita D. Balwantsingh-Bisesar
dhr. O. Ramadhin (red.)
drs. R. Gainda (eindred.)

 

 Colofon

Webdesign:
Anand Aadhar Prabhu

Productie:
De Filognostische Associatie

Uitgever Boek :
Dhr. R. P. Ramadhin
Email: rabin@ tiscali.nl

Redactie:
Dhr. O. Ramadhin (red.)
Drs. R. Gainda (eindred.)

Vormgeving en Opmaak:
Dhr. O. Ramadhin

Omslag ontwerp & illustratie:
A.K. Bhoelai, Bsc
E. Colijn, Bsc
S. Bhoelai


Oorspronkelijke realisatie druk
JB&A drukkerij en prepress

Foto's:
Fotocollectie van de schrijvers
Dhr. R. P. Ramadhin

ISBN: 90-9019457-6

NUR: 100

 

 

© juni 2005, de uitgever
Overname van de inhoud of delen ervan kan onder vermelding van de bron.