Inhoud

De Gayatrie mantra: de Veda-mata.
Voorwoord
Dankwoord

1     Inleiding.
        
 pandit S. Bansidhar

2     De Hindoe basisschool Shri Saraswatie in Rotterdam.
      
 pandit S. Bansidhar

2.1     Inleiding
2.2    
De situatie in Rotterdam.
2.3    
De start van de Hindoe basisschool in Rotterdam.
2.4    
Meester Maikoe aan het woord.

3     De kenmerken van het Hindoeïsme.
       
meerdere schrijvers

3.1     Het Hindoeïsme kent geen stichter.
          
pandit S. Bansidhar

3.2     Het Hindoeïsme is een manier van leven.
          
pandit S. Bansidhar

3.3     Een korte historie van het Hindoeïsme.
          
pandit S. Bansidhar

3.4     De verschillende stromingen.

3.4.1     De Sanatan Dharma.
             
pandit S. Bansidhar
3.4.2    
De Aarya Samaadj
            
 pandita K. Autar-Ramautar
3.4.3    
De Hare Krishna's.
              
pandit Shastri Gauranga Premananda das
3.4.4     Het Sikhisme.
              
pandit S. Bansidhar
3.4.5    
Het Boeddhisme.
             
 pandit S. Bansidhar
3.4.6    
De Brahm Rishi Mission.
              
pandita D. Balwantsingh-Bisesar
3.4.7    
De Sai Baba beweging.
              
pandit drs. P. Ramadhin

4.    Het Godsbeeld.
       
pandit Shastri Gauranga Premananda das

4.1     De (spirituele) persoonlijkheid van God.
4.2    
De Atma en Paramatma.
4.3    
Maar Bestaat God?

5     De Shaastra's (de Heilige Geschriften).
        
pandit S. Bansidhar

5.1     De Heilige Geschriften.
5.2    
De drie bekendste Geschriften.

6     De levenswijze en Sanskaars.
        
meerdere schrijvers

6.1     De Karma en wedergeboorte (reïncarnatie).
         
 pandit Shastri Gauranga Premananda das
6.2     De sanskaars.
          
pandit S. Bansidhar

7     De waarde van de Hindoe opvoeding.
      
pandit drs. P. Ramadhin

8     De beleving van het Hindoeïsme in Nederland.
      
 pandit drs. P. Ramadhin

8.1     Het geloof van de Hindoes.
8.2    
Poedja in de praktijk.

9     De beschrijving van de feest- en gedenkdagen.
       
meerdere schrijvers

9.1     De tijd volgens het Hindoeïsme.
          
pandit Shastri Gauranga Premananda das
9.2     De feest- en gedenkdagen.
          
pandit S. Bansidhar

10   De kracht van het Hindoeïsme.
       
meerdere schrijversr

10.1       De hindoeïstische oorsprongs geschiedenis.
              
pandit Shastri Gauranga Premananda das
10.2       Het Hindoeïsme in India.
              
pandit S. Bansidhar
10.3       Het Hindoeïsme in Suriname.
              
pandit S. Bansidhar
10.4       Het Hindoeïsme in Nederland.
              
pandit S. Bansidhar

11   Bouwen aan de Nederlandse samenleving deel 1.
       
Mr. drs. T. Bissessur

12   Bouwen aan de Nederlandse samenleving deel 2.
       
Mr. L. K. Geluk

De Auteurs.

Verklarende woordenlijst.

Literatuur

Programma feestweek.

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie