Dankwoord

 

Beste lezer,

Voor u ligt het jubileumboek van de Hindoe basisschool Shri Saraswatie (hierna genoemd SSS). Na hectische dagen van organisatie, coördinatie en hard werken is het ons eindelijk gelukt dit boek in een korte tijd toch nog klaar te krijgen voor het jubileumfeest. We proberen in dit boekje een diversiteit aan informatie door te geven, zodat mensen met verschillende interesses zich in terug kunnen vinden. Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de SSS worden er 1000 exemplaren gedrukt van dit boek. Dit aantal wordt geheel gratis verspreid onder de leerlingen, teamleden, andere betrokkenen van de school en aan alle belangstellenden, in het bijzonder die van Delfshaven. Uiteraard zolang de voorraad strekt. De bedoeling is dat ouders met meer dan twee kinderen op de SSS, een exemplaar krijgen.

 Toen wij vijftien jaar geleden met een aantal mensen begonnen met het oprichten van de SSS was het niet gemakkelijk, want het fenomeen Hindoe onderwijs was in Rotterdam helemaal onbekend, maar geïnspireerd door het gezegde 'de aanhouder wint' gingen we verder. En het resultaat mag er wezen, want de SSS heeft in de afgelopen jaren niet alleen ieders verwachting weten waar te maken, maar vooral zich alom gewaardeerd te weten. Zulks niet alleen vanwege de kwaliteit van het onderwijs, de prettige sfeer waarin dit plaatsvindt en de resultaten die worden behaald, maar vooral het grondbeginsel waarop het onderwijs op deze school is gestoeld; namelijk het respectvol bejegenen van alles en iedereen in je omgeving.
Als Hindoe wereldburger heb ik mijn plicht bij deze gedaan en tegelijkertijd was dit ook een wens van mij om een keer de andere kant van het gelijk te krijgen. Een bijzondere dank aan SSS en teamleden om het bovengenoemde doel te realiseren.
Hoe in de toekomst de multiculturele samenleving zich zal ontwikkelen is koffie dik kijken. Vaststaat uit ervaring, dat leerlingen van SSS, een paar tandjes meer bagages hebben, die meer aankunnen dan de gemiddelde leerling van andere reguliere scholen.
Rest mij nog bij dezen een bijzondere dank uit te brengen aan:
pandit. S. Bansidhar, als hoofdschrijver; drs. R. Gainda, als eindredacteur; pandit drs. P. Ramadhin, als schrijver; pandit Shastri Gauranga Premananda das, als schrijver; Mr. drs. T. Bissessur, als schrijver; Mr. L. K. Geluk, wethouder van Onderwijs en Integratie in Gemeente Rotterdam, als schrijver; pandita K. Autar-Ramautar, als schrijfster; pandita D. Balwantsingh-Bisesar, als schrijfster; dhr. O. Ramadhin, student natuurwetenschappen, als redacteur en technische coördinator van dit boek en dhr. Ir. R. Visser, voor de technische realisatie en de vele hand- en spandiensten. En ook de vele meelezers en overige mensen die bijgedragen hebben om dit boek tot stand te laten komen.

Dit gedenkboek wordt als bijzonder eerbetoon opgedragen aan pandit S. Bansidhar voor zijn bijzondere verdiensten van sociaalmaatschappelijk en religieuze vlak in de Surinaamse en Nederlandse samenleving. In het bijzonder in Rotterdam. In de afgelopen jaren heb ik veel van hem geleerd. Hij was, is en blijft een voorbeeldfunctie vervullen voor mij. Bij dezen mijn bijzondere dank aan hem: "Dhanya Baad".

Veel leesplezier.

Rabin Ramadhin
Rotterdam, juni 2005

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie