De Auteurs

 

1. Pandit S.Bansidhar

De heer Sroedjpersad Bansidhar (4 januari 1939) is geboren in het district Saramacca in Suriname. Na zijn middelbare school heeft hij diverse opleidingen gevolgd in Suriname en Nederland op het gebied van recht en ambtenarij. In 1983 heeft hij de opleiding tot Hindoe geestelijke (pandit) behaald. Hij is vanaf zijn jonge jaren actief in politiek, sociaal, cultureel en maatschappelijke werk. Sinds 1990 is hij voorzitter van stichting Jaagritie (waaronder de Hindoe basisschool Shri Saraswatie valt) en bestuurslid van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHO). Als praktiserend pandit is hij bestuurslid en voorzitter van vele bestuursorganen. Enkele om op te noemen: Organisatie Hindoe Media (OHM TV), Hindoe Raad Nederland, voorlichter bij Cos en Pabo opleidingen en Rotterdamse Hindoe Ouderen Bond.


2. Pandit drs. P. Ramadhin

De heer Prekash Ramadhin (19 december 1958) is geboren in het district Nickerie in Suriname. Na zijn middelbare opleiding heeft hij de opleiding verpleegkunde gevolgd, waarna hij zich heeft gespecialiseerd tot psychiatrisch verpleegkundige. Hij gaf sociale vaardigheidstrainingen aan cliënten en volgde de deeltijd opleiding voor maatschappelijk werkende aan de Hogeschool Rotterdam. Nadat hij weer wat jaren in het veld had gewerkt ging hij verder studeren en heeft in 2005 sociologie aan de Erasmus universiteit afgerond. Verder is hij verbonden aan de Nederlandse Opleiding Hindoe Geestelijke en lid van de Studiegroep Hindoeïsme. In het dagelijkse leven is hij manager van een behandelkliniek voor jongeren met autismespectrumstoornis. Daarnaast beoefent hij parttime het ambt van pandit. Hij is bestuurslid van stichting Dharam Sandesh Nederland.


3. Pandit Shastri Gauranga Premananda das

De heer Gauranga Premananda das is geboren in 1960. Gauranga Premananda das betekent de dienaar van Shri Krishna Bhagwaan, de goudstralende die vol is van liefde en geluk. Hij heeft filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft hij een studie gevolgd voor brahmaan pandit (priester) bij de Hare Krishna beweging of ISKCON, de internationale gemeenschap voor Krishna bewustzijn, waar hij voltijd diensten doet als pandit. Hij is een van de redacteuren van het 2-maandelijkse tijdschrift "Krishna Bhakti Magazine". Hij is bij ISKCON ook Shastri, kenner van de Veda's.


4. Mr. drs. T. Bissessur

De heer Tjandersekhar Bissessur (1943) heeft een eigen advocatenkantoor te Zoetermeer. Hij wilde altijd al advocaat worden, maar raakte door zijn leermeester Mr. dr. drs. J. Adhin geïnteresseerd in de psychologie en filosofie. Na zijn studie psychologie en sociale filosofie is hij werkzaam geweest als psychologisch adviseur bij de overheid. In deze periode heeft hij veel onderzoek verricht en inleidingen verzorgd over het onderwerp: "Psychologische Selectie bij allochtonen". Hij is vanaf zijn jonge jaren actief in politiek en sociaal cultureel werk. Hij was de eerste voorzitter van de Hindoe Raad Nederland, voorzitter van de Samenwerkende Sanatan Dharam Organisaties en adviseur van diverse landelijke Hindoe organisaties. Hij is tevens als juridisch adviseur verbonden aan het Consulaat van de Republiek Suriname te Amsterdam.


5. Mr. L.K. Geluk (wethouder Onderwijs en Integratie)

De heer Leonard Geluk (25 april 1970) is getrouwd en vader van twee dochters en één zoon. Hij studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie werkte hij ondermeer als beleidsmedewerker bij een besturenorganisatie in het Onderwijs en als consultant bij Deloitte en Touche en bij Arthur Andersen. Voordat hij wethouder werd, was Leonard Geluk mede-eigenaar van een advies bureau voor onderwijsvernieuwing. In zijn politieke jaren als raadslid heeft Geluk zich met vele thema's beziggehouden. Hij heeft altijd al bijzondere aandacht gehad voor opvoeding, onderwijs en jeugd.


6. Mevr. pandita K. Autar-Ramautar

Mevrouw Kierti Autar-Ramautar (10 augustus 1944) is getrouwd en moeder van drie zonen. Zij heeft diverse opleidingen in de onderwijsbranche met goed gevolg afgerond. Daarna is zij 24 jaar lang werkzaam geweest in het onderwijs in Suriname en Nederland. Naast het onderwijs heeft zij projectmatig cursussen verzorgd in het kader van: Volks Universiteit, Stichting Culturele Educatie en Vrouw & Werkwinkel te Dordrecht. Vanaf 1978 heeft Kierti Autar zich ingezet voor het vrijwilligerswerk. Zo werd op haar initiatief opgericht: Stichting Abhilasa (Vrouwen organisatie Drechtsteden) en Stichting Abhilasa Global Serve (ontwikkelingshulp). Zij heeft aan de wieg gestaan van de internationale vrouwenorganisatie Balans en Raad van Levensbeschouwingen te Dordrecht. Ruim 12 jaar geleden betrad zij het spirituele vlak als pandita (geestelijke voorgangster). Zij begeleidt en verzorgt regelmatig diensten en voorlichtingsbijeenkomsten. Tevens is zij bestuurslid van Prabhakar Aarya Samaadj Rotterdam en lid van het Beraad Kerk Moskee en Mandier in Deelgemeente Delfshaven Rotterdam.


7. Mevr. pandita D. Balwantsingh-Bisesar

Mevrouw Dewpriya Balwantsingh-Bisesar (26 oktober 1948) is getrouwd en moeder van 2 kinderen. Na de kweekschool heeft zij als docent enkele jaren in Suriname gewerkt. Sinds 1974 werkt zij als docent in het Nederlandse onderwijs. Daarnaast is zij docente Hindi onderwijs en vrijwilligster bij de Brahm Rishi Mission Nederland


8. Drs. R. Gainda (eindredacteur)

De heer Raj Gainda is geboren in 1950 in Nickerie, Suriname. Hij studeerde na de mulo en Kweekschool in Suriname; taal- en cultuurwetenschappen in India. Behaalde de volgende Hindi diploma's: Prathma, Madhyama, Pravesh, Paricay, Kovid en Ratna. In Nederland afgestudeerd als: leraar basisonderwijs: PABO Rotterdam; sociale dienstverlener (MBO-SD): Hogeschool Haarlem; maatschappelijk werker (HBO-MWD): Hogeschool Haarlem; agoog (VO voor agogische beroepen): Hogeschool van Amsterdam; andragoloog en sociaal pedagoog: Rijksuniversiteit van Leiden; leraar maatschappijleer (postdoctoraal): Erasmus Universiteit Rotterdam. Coach and counselor (mastersopleiding), Spinoza Universiteit. Heeft gewerkt als maatschappelijk werker, organisatie adviseur en trainer interculturele hulpverlening. Sinds 1990 werkzaam als docent aan de Hogeschool Rotterdam bij de opleiding MWD. Als docent communicatieve vaardigheden en maatschappelijke ontwikkelingen verbonden aan de stichting Nederlandse Opleiding Hindoe Geestelijke.


9. Dhr. O. Ramadhin (redacteur)

De heer Oemar Ramadhin (1973) is geboren en getogen in Suriname. Na de middelbare school heeft hij zijn onderwijsbevoegdheid gehaald voor het vak Natuurkunde. Hij heeft als docent Natuurkunde een jaar gewerkt in Suriname naast zijn voltijd studie Elektrotechniek. In Nederland heeft hij enige jaren gewerkt als docent Wiskunde en Natuurkunde op de middelbare school naast zijn studie Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit van Delft. Naast zijn studentenleven is hij actief als vrijwilliger voor diverse religieuze, sociale en culturele verenigingen.

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie