De Gayatrie mantra: de Veda-mata

 

In het begin werd één mantra geopenbaard door het scheppende aspect van God, Brahma. Brahma wordt afgebeeld met vier hoofden die ook symbool van de vier Veda's zijn. In de Heilige Geschriften wordt deze mantra de Gayatrie mantra genoemd. In deze hoedanigheid heeft de Gayatrie mantra de naam Veda-mata gekregen, zijnde de moeder (mata) van de Veda's. Veda betekent kennis. Volgens de Veda's wordt kennis in het menselijk brein, in vier vormen verdeeld. Daarom is de Veda verdeeld in vier delen. Deze vier zijn de verschijningen van het kosmische bewustzijn. De oerbron van de schepping, de Absolute Eeuwige Parmatma, schiep deze wereld via zijn scheppende aspect dat wij Brahma noemen. Parmatma bestaat uit de volgende 2 woorden: param (hoogste) en atman (ziel) en betekent dus de Superziel (een naam van God). Brahma schiep vervolgens Saraswatie als vertegenwoordigster van de kennis. Door deze combinatie van het scheppende aspect Brahma en het kennisaspect Saraswatie werden de Veda's geopenbaard. De Veda's zijn het fundament van de oorspronkelijke Indiase religie en de Gayatrie mantra is hun basismantra oftewel de biedj mantra (mantra in zaadvorm). In de oude tijden hebben de wijsgeren bijzonder veel onderzoek gedaan naar de filosofie van de Gayatrie. Ze hebben door hun diepgravende onderzoekingen bijzondere voordelen van niet te evenaren schatten aan kennis en wijsheid kunnen verkrijgen. De Gayatrie bezit een onuitputtelijke bron van kennis, wetenschap en spirituele energie. De Gayatrie in mantra vorm:

 

 

Aum Bhur Bhuvah Swah Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat

 

1) Aum - dit wordt de pranaw (onvergankelijke klank) genoemd. 2) Bhur Bhuvah Swah - deze worden de wyahrities (doordrenking van de totale schepping door het goddelijke) genoemd. 3) Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat - samen is dit de Gayatrie mantra.

De woord voor woord vertaling:

Aum - voor alle Hindoes de allesomvattende naam van God, de schepper; Bhur - schenker van dit leven; Bhuvah - verlosser, vernietiger van alles wat te maken heeft met ellende, moeilijkheden, pijnen, verdriet, ziekten, ongelukken; Swah - schenker van gelukzaligheid, plezier, gemak, zegeningen, zorg; Tat - dat; Savitur - van alle zijden kracht, energie en licht verspreidende; Varenyam - de beste keus om te worden geëerd en aanbeden; Bhargo - vernietiger van onze zonden; Devasya - Goddelijke, reine, zuivere; Dhimahi - mogen wij bezitten; Dhiyo - zuivere intellectuele vermogens; Yo - hij, zij die; Nah - onze; Prachodayat - inspireren.

Vertaling:

O bron van het leven; Schepper van hemel en aarde; Schenker van geluk, wijsheid, voorspoed; Verlosser van zonde, ziekte, pijn en verdriet; U bent de almachtige overal aanwezige God. U bent de bron van inspiratie en als geen ander het aanbidden waard. O mijn God, laat U onze gedachten en onze devotie tegenover U nimmer afdwalen. Verlicht onze verstandelijke vermogens zodat wij Uw heilige naam kunnen aanbidden. Blijft U ons intellect verlichten, blijft U ons inspireren zodat wij steeds positief kunnen blijven denken en handelen, opdat onze daden ons kunnen leiden naar de richting van het pad van de waarheid en gerechtigheid.

 

 

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie