Inhoud | Krishna voor Kinderen | Over Hayes'var Das | Krishna in Vraja en Mathurâ | Krishna in Dvârakâ | Bhagavad-gîtâ

Uddhava-gîtâ


Srî Krishna Dvaipâyana Vyâsa

Uddhava-gîtâ

naar de oorspronkelijke Sanskriet verzen van het Bhâgavata Purâna en van aantekeningen voorzien.

             


Voorwoord


 

 

Eer aan Sarasvatî Devî, Moeder van de Veda's, het Sanskriet en de poëzie. Dankzij Haar inspiratie verschijnt hier in het Nederlands de Uddhava-gîtâ, het lied dat Krishna, de Alvervulde, eeuwen geleden tot Zijn boezemvriend Uddhava zong, een lied van verlossing uit de kringloop van dood en wedergeboorte, een lied van bevrijdende liefde. Sarasvatî Devî is de gemalin van Brahmâ, de schepper, door wiens mond namens S'rî Vishnu de Veda geopenbaard werd. Vanaf Brahmâ manifesteerde zich een waaier van geestelijke tradities. Een van deze tradities passeerde in Bengalen S'rî Caitanya Mahâprabhu (1486-1534), die velen in India als de wedergekomen Krishna zien. Caitanya, zo menen Zijn volgelingen, onder wie S'rî Rûpa Gosvâmî (1489-1564) de eerste plaats inneemt, verkondigde in Zijn traditie de Veda in hoogste en meest eigenlijke zin, namelijk in die van extatische liefde tot de Alvervulde. Eer dus vooral aan S'rî Caitanya en S'rî Rûpa Gosvâmî. Onder Caitanya's volgelingen in onze tijd eer ik mijn persoonlijke geestelijk leraren S'rî S'rîmad A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupâda (1896-1977), S'rî S'rîmad Bhakti Rakshaka S'rîdhara Deva Gosvâmî (1895-1988) en S'rî S'rîmad Bhaktivedânta Nârâyana Gosvâmî (geb. 1921), reuzen van deemoed en mededogen. Het is door hun genade dat de Uddhava-gîtâ voor mij, in onwetendheid geboren en getogen, is opengegaan; en dat ik het heb aangedurfd haar verzen van diepste wijsheid, schoonheid en liefde in het Nederlands te herdichten. Voor de tekortkomingen in deze herdichting ben uiteraard ik alleen verantwoordelijk. Ten slotte eer ik Sarasvatî Devî's dienares Premalatâ devî-dâsî, mijn vrouw. Zonder haar aanhoudende ondersteuning had ik de kracht gemist het werk aan de herdichting, dat in de loop der jaren meermalen hachelijk hortte, te voltooien.

 

Hayes'vara dâsa, S'rî Caitanya Gemeenschap, Amsterdam, 1992-1998       

                              
Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Site-overzicht | Zoeken